Dyżury aptek

UCHWAŁA NR LXIX/495/2023 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego
oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 roku.

Czytany 560 razy
Więcej w tej kategorii:« Poczta Programy wspomagające »