1 lutego 2020 r. w jednostce OSP Cieszacin Mały zapoczątkowany został cykl zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pawłosiów.

„Bądź widoczny, bądź bezpieczny” to akcja profilaktyczna zainicjowana przez Wójta Gminy Pawłosiów Mariusza Reń. Prowadzone działania skierowano na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W okresie jesienno-zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień staje się coraz krótszy, co wpływa na złą widoczność. Ponadto mgła, opady deszczu, czy śniegu oraz zmierzch to potencjalne zagrożenie dla nieuchronionych uczestników ruchu drogowego. Noszenie odblasków niewątpliwie zwiększa bezpieczeństwo, poprawia widoczność. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie nie ma chodników. W ramach gminnej akcji strażacy w miesiącu styczniu br. po zakończonej Mszy Św. rozdawali mieszkańcom opaski odblaskowe.

Tego dnia na uroczystej Sesji Rady Gminy ustanowiono herb, flagę i pieczęcie gminy.

Kontynuując remont budynku wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano elewację wraz z dociepleniem. Wyremontowany obiekt, jest nie tylko nową wizytówką wsi, ale również siedzibą lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej i miejscem spotkań w godziwych warunkach dla jej mieszkańców. Inwestycję dofinansowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa o rozwój wsi” PROW 2007-2013.

Pierwsze wzmianki o Straży Pożarnej w Cieszacinie Małym znajdziemy w Przewodniku Pożarniczym wydanym we Lwowie w 1907 roku. O dalszych jej losach dowiadujemy się z informacji dopiero z roku 1955, gdzie Bronisław Galiński, Jerzy Zapalski i Józef Hołysz wpisują się jako kontynuatorzy i działacze tej jednostki.