Zakup 7 par rękawic strażackich, 7 szt. ubrań koszarowych 3 cz., 10 par butów strażackich i kurtynę wodną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożańsku celem zwiększenia potencjału technicznego zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 12 150,00 zł.

W ramach funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożańsku uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 500 zł. z przeznaczeniem na zakup 4 par butów gumowych strażackich.

Dzięki dobrej współpracy Gminy Pawłosiów z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożańsku uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 500 zł. Pozyskane środki z funduszu prewencyjnego zostaną przeznaczone na zakup gumowych butów strażackich.

Jednostka OSP z Ożańska wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata 2021”, pod hasłem ‘Myślę, więc nie śmiecę”. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne, zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Wspólnie z druhami jednostek z Mirocina, Zalesia i Maćkówki, nasi strażacy przystąpili do sprzątania lasu w Mirocinie.

W listopadzie, strażacy z Ożańska uczestniczyli w manewrach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przeworsk, przeprowadzonych w miejscowości Mirocin. Założeniem ćwiczeń było współdziałanie jednostek podczas pozorowanego pożaru świetlicy wiejskiej. W czasie przeprowadzonej akcji, strażacy udzielili pomocy 6 osobom poszkodowanym oraz ugasili pożar palącego się budynku. Ogółem w manewrach udział wzięło 13 jednostek OSP.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Ożańska otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przyznano dla jednostki  zaangażowanej w udzielanie pomocy  w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Przyznana kwota dla  jednostki to 5000 zł. Z pozyskanej dotacji pozyskano 6 sztuk hełmów strażackich i kominiarkę strażacką.