Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie, powiat jarosławski

Ważność: 2024-03-21 godz. 20:00 do 2024-03-22 godz. 06:00

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza lokalnie do oko ł o -2°C, przy gruncie do -5°C.

Uwagi: brak

Czas wydania: 2024-03-21 godz. 11.45

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wystąpienia zjawiska !

O zaistniałych zdarzeniach proszę na bieżąco informować:

1) Urząd Gminy Pawłosiów tel. 16 622 03 80 czynny w godzinach pracy urzędu

2) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel.16 624 62 31 czynny w godz. pracy

3) po godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego tel. 16 621 56 85, fax 16 624 11 12

Sporządzono na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego otrzymanego w dniu 21.03.2024 z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu.

Czytany 440 razy