OSP Cieszacin Mały

1 lutego 2020 r. w jednostce OSP Cieszacin Mały zapoczątkowany został cykl zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pawłosiów.

W swoim wystąpieniu prezes jednostki druh Karol Górski przedstawił krótkie sprawozdanie za miniony rok. Obecnie jednostka skupia w swoich szeregach 16 czynnych członków.

W zebraniu jednostki uczestniczył Mirek Kazimierz –Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pawłosiowie.

Czytany 2295 razy