Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Pawłosiów w 2024 roku