wtorek, 26 marzec 2024 12:12

Plany inwestycyjne

Aspekt podniesienia poziomu życia, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z kluczowych zamierzeń planowanych do realizacji na przestrzeni najbliższych lat. W ramach zadania pn. ,,Odnowa przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji, wypoczynkowi i aktywności mieszkańców Gminy Pawłosiów’’, planuje się rozbudowę molo, umocnienie linii brzegowej stawu, budowę fontanny wraz z iluminacją, budowę tężni solankowej, wykonanie alejek, montaż małej architektury( ławki, kosze, pergole, stojaki na rowery itp.), urządzenie terenów zielonych, budowę ogrodzenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż monitoringu.

Chcemy zaoferować naszej lokalnej społeczności oraz osobom przyjezdnym możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

Przedsięwzięcie znajduje się obecnie w fazie koncepcyjnej.