piątek, 22 marzec 2024 12:03

Wójt Gminy Pawłosiów podpisał umowę o realizację projektu pn. „RaP STEAM

W dniu 21 marca Mariusz Reń Wójt Gminy Pawłosiów podpisał umowę o realizację projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Uczestnikami programu będą uczniowie ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłosiów tj. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Radochońskiego w Wierzbnej, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Pawłosiowie.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych poprzez naukę oprogramowania, opracowanie programu z zakresu robotyki, wspieranie rozwoju uczniów oraz wsparcie organu prowadzącego szkoły w odpowiednie doposażenie placówek w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć z programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. Korzyści dla szkół wynikające z udziału w projekcie:

• Pozyskanie doposażenia do pracowni szkolnych w postaci zestawów robotów edukacyjnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem technicznym oraz oprogramowaniem;
• Podniesienie jakości pracy szkół poprzez wdrożenie innowacji pedagogicznej dotyczącej nauczania robotyki i programowania w szkołach, w tym zajęcia pozalekcyjne dla uczniów;
• Podniesienie merytorycznych i metodycznych kompetencji nauczycieli i kadry zarządzającej szkoły poprzez szkolenia, materiały metodyczno- dydaktyczne;
• Rozwój kompetencji u uczniów w zakresie robotyki i programowania, przydatnych zarówno na zajęciach z informatyki, techniki jak i z innych przedmiotów;
• Zwiększenie potencjału uczniów i uczennic, w zakresie ich udziału m.in. w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach z robotyki.