piątek, 21 czerwiec 2024 14:48

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2024 WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Pawłosiów w 2024 r.