wtorek, 25 czerwiec 2024 11:27

Wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich

W dniu 30 czerwca 2024 r. na terenie Gminy Pawłosiów odbędą się wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich na nową kadencję 2024-2029. Głosowanie w lokalach wyborczych rozpoczyna się od godziny 9.00 a kończy się o godzinie 14.00.

Prawo wybierania przysługuje pełnoletnim i stale zamieszkałym mieszkańcom sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie. Nie mają prawa wybierania osoby ubezwłasnowolnione i pozbawione praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu.