wtorek, 19 marzec 2024 13:20

LXV Sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 27 marca 2024 r. o godzinie 13:30

w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie (sala konferencyjna I piętro)

odbędzie się LXV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu, 
  2) zmian w budżecie gminy na 2024 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu), 
  3) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów z dotychczasowym dzierżawcą na okres 2 lat (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego).
 4. Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LXIV/2024 Rady Gminy Pawłosiów.
 6. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek