poniedziałek, 01 lipiec 2024 13:46

Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich kadencji 2024 - 2029

W niedzielę, 30 czerwca 2024 r. na terenie Gminy Pawłosiów odbyły się wybory do organów jednostek pomocniczych gminy na nową kadencję.

W wyniku przeprowadzonych wyborów funkcję Sołtysa i Członków Rad Sołeckich pełnią:

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

Frekwencja

 

1.

Pawłosiów 

Sęk Paweł

Brak zgłoszonych kandydatur

11,05 %

2.

Widna Góra

Drąg Grzegorz

1. Strug Ryszard

2. Szarek Marcin

3. Szumiński Marcin

4. Świst Jolanta

2,53 %

3.

Kidałowice 

Grabas Stanisław

1. Jasiński Wiesław

2. Krzych Maciej

3. Rejent Paweł

7,25 %

4.

Maleniska 

Krajnik Zofia

1.  Barczyński Edward

2. Bukowy Wojciech 

3. Czereba Monika 

4.  Wawrykowicz Lidia

9,59 %

5.

Szczytna

Kucab - Górska Ewelina

1. Kruk Janusz

 16,04 %

6.

Tywonia

Misiąg Grzegorz

1. Gmyrek Marek

2. Wacnik Agnieszka

3. Wziętek Bernadeta

32,80 % 

7.

Cieszacin Wielki 

Pajda Dariusz

1. Górski Lesław

2. Kobietowska Anna

3. Kostecki Arkadiusz

4. Winiarz Ireneusz

31,32 % 

8.

Cieszacin Mały 

Socha Dorota

1. Piekarz Barbara

2. Wyczawski Andrzej

51,91 % 

9.

Wierzbna 

Warański Zbigniew

1.  Folta Magdalena 

2.  Krajnik Ryszard

3.  Reń Piotr

4.  Trojnar Tomasz

7,52 % 

10.

Ożańsk 

Jamroży Grzegorz

1.  Jedynak Bogusław

2.  Pels Wojciech

25,88 %