wtorek, 02 lipiec 2024 09:20

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Pawłosiów zawiadamia mieszkańców Gminy, że w dniu 20 maja 2024 r. Rada Gminy Pawłosiów podjęła Uchwałę Nr II/12/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Pawłosiów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu planu ogólnego, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Pawłosiów wyłącznie za pomocą „FORMULARZA PISMA DOTYCZĄCEGO AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO” w terminie do dnia 10 września 2024 r. Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław oraz jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pawłosiów na stronie internetowej: http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/ (w zakładce PLANOWANIE PRZESTRZENNE) oraz na stronie głównej Gminy Pawłosiów w zakładce aktualności.

Wnioski można składać w formie:

  • papierowej - osobiście w Urzędzie Gminy Pawłosiów (sekretariat) lub listownie na adres Urzędu Gminy Pawłosiów (Pawłosiów 88 , 37-500 Jarosław) lub
  • elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub platformy ePUAP (/UG_PAWLOSIOW/skrytka).

UWAGA:

Liczy się data wpływu do tut. Urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pawłosiów